Wojsko Księstwa Warszawskiego: Generałowie, adiutanci, sztaby

Ryszard Morawski, Andrzej Dusiewicz, Tadeusz Jeziorowski, Andrzej Nieuważny

216,00 zł

240,00 zł

Jest to nowe, kompleksowe opracowanie tematu zwierzchnictwa nad armią Księstwa Warszawskiego, oparte m.in. na nie wykorzystywanych dotychczas krajowych i zagranicznych źródłach archiwalnych. Książka zawiera kompleksowy opis zagadnień takich jak zmiany w strukturze zarządzania armią, urzędników KW związanych z wojskiem, ale również np. służby zdrowia i duszpasterzy posługujący tamtejszym formacjom wojska. W tekście znalazły się również schematy organizacyjne naczelnych urzędów wojskowych oraz pułków piechoty i kawalerii. Osobny nowatorski rozdział został poświęcony falerystyce tamtego okresu dziejów, dotąd znany zainteresowanym w znikomym zakresie. Obok popularnych orderów – Virtuti Militari i Legii Honorowej – czytelnik dowie się o dalszych 10 orderach (i zobaczy je na kolorowych tablicach), jakie nosili na swych mundurach polscy generałowie i adiutanci tamtej epoki.

   Zamieszczone w albumie dwie tabele zawierają bliższe dane zarówno o generałach Księstwa, jak również o polskich wyższych oficerach, którzy służyli w obcych armiach (na żołdzie francuskim i włoskim).

   Nowe, kolorowe plansze autorstwa Ryszarda Morawskiego przedstawiają księcia Józefa Poniatowskiego i 28 innych generałów w różnych mundurach, jakie mieli do swej dyspozycji

wysocy rangą oficerowie w czasie trwania Księstwa Warszawskiego. Inne tablice pokazują postacie oficerów, adiutantów i urzędników zatrudnionych w sztabach oraz w Ministerium Wojny. Osiem plansz szczegółowych przybliża nam wygląd poszczególnych części ich umundurowania i wyposażenia. Pozostałych kilkanaście tablic szczegółowych dotyczy orderów i sprzętu medycznego. Także ten tom został opracowany graficznie przez malarza Ryszarda Morawskiego. Jego autorstwa są również inicjały. Natomiast rysunki na końcu rozdziałów oraz wyklejkę rysował Andrzej Rekść-Raubo.

     Osoby interesujące się tą tematyką pamiętają zapewne wydane w 1996 r pierwsze opracowanie tego tematu zilustrowane przez Ryszarda Morawskiego Wojsko Księstwa Warszawskiego. Generalicja i sztaby. Tom ten zawierał 42 kolorowe tablice i 179 stron druku. Obecnie proponowane przez nas opracowanie to 96 kolorowych nowych plansz tego malarza oraz zupełnie nowy tekst (objętość książki – 328 stron) trzech znakomitych autorów: Andrzeja Dusiewicza, Tadeusza Jeziorowskiego i zmarłego w czasie pracy nad zbieraniem materiału Andrzeja Nieuważnego.

     Wykorzystanie nowych źródeł, uwzględnienie dotąd nie poruszanej tematyki, systematyzacja wiedzy w postaci schematów i powiększonych tabel rozróżniających generałów na tych, którzy byli na żołdzie Księstwa Warszawskiego i tych, którzy mianowani byli i służyli w obcych armiach, to atuty naszej publikacji, która porządkuje informacje i rozlicza się z wcześniejszymi błędami.

Rodzaj oprawy Twarda
Ilość stron str. 328, tablic kolorowych 96, tabele, schematy
ISBN 978-83-61229-06-3
Wydawca Karabela

Brak komentarzy od klienta w tym momencie.

Napisz recenzję

Wojsko Księstwa Warszawskiego: Generałowie, adiutanci, sztaby

Wojsko Księstwa Warszawskiego: Generałowie, adiutanci, sztaby

Ryszard Morawski, Andrzej Dusiewicz, Tadeusz Jeziorowski, Andrzej Nieuważny

Napisz recenzję