O nas

Wydawnictwo zostało założone przez Marię i Marka Jastrzębskich w 1996 roku. Od tego czasu z logo LTW ukazało się ponad 620 tytułów, a wśród nich wszystkie dzieła Sergiusza Piaseckiego, pierwsze pełne wydanie Kronik Tygodniowych 1927–1939 Antoniego Słonimskiego oraz utwory Mariana Hemara, Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego, Floriana Czarnyszewicza, Michała K.Pawlikowskiego i wielu innych, a także książki naukowe (między innymi Mackiewicz i inni pod redakcją prof. Marka Zybury, Wobec gawędy Piotra Rambowicza, Dziennik wydarzeń 1939-1944 Jędrzeja Moraczewskiego w opracowaniu dr. Piotra Cichorackiego Wieś, miasteczko miasto dr Dagmary Adamskiej czy Zagraniczne podróże Polek w okresie Oświecenia dr Małgorzaty Kowalczyk) i popularnonaukowe autorstwa prof. Pawła Wieczorkiewicza. Jako pierwsze po roku 1939 Wydawnictwo LTW dokonało reprintu wszystkich czternastu tomów „Cudów Polski” – serii, która okazała się wielkim sukcesem edytorskim dwudziestolecia międzywojennego, a w czasach PRL zniknęła z bibliotek. Oferta wydawnicza obejmuje więc głównie literaturę piękną, w tym – obok dzieł najnowszych – także książki niesłusznie zapomniane bądź celowo skazane w latach powojennych na banicję, wspomnienia ludzi istotnych dla polskiej kultury i niepodległości oraz ciekawe opracowania dotyczące najnowszej historii Polski.

Przez lata swej działalności wydawnictwo nawiązało współpracę z licznymi instytucjami oświatowymi i kulturalnymi, która zaowocowała książkami wydanymi wspólnie z Instytutem Książki, Instytutem Pamięci Narodowej, Instytutem Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Polską Fundacją Kulturalną w Londynie, londyńską Katolicką Oficyną Wydawniczą „Veritas” (która ma w swojej ofercie niektóre książki LTW), Instytutem Józefa Piłsudskiego w Polsce, Towarzystwem Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu, Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, a ostatnio także z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (seria „W służbie Niepodległej” cieszy się popularnością w kręgach historycznych). Egzemplarze tych i innych książek wydawca chętnie przekazuje do zbiorów Biblioteki Polskiej w Londynie.

Wydawnictwo LTW swoje publikacje prezentuje podczas wielu prestiżowych wydarzeń rynku książkowego: Krajowych Targów Książki w Warszawie, Targów Książki w Krakowie, Targów Książki w Katowicach, Wrocławskich Promocji Dobrych Książek, Targów Książki Katolickiej w Warszawie oraz Targów Akademickich odbywających się na Politechnice Warszawskiej, a od niedawna również podczas corocznego Salonu Ciekawej Książki w Łodzi. Wzięło udział we wszystkich edycjach Targów Książki Historycznej (wcześniej jako przedstawicielstwo Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie).

Wszystkie aktualności dotyczące uczestnictwa w imprezach książkowych, organizowanych przez wydawnictwo konkursów oraz nowości w ofercie wydawniczej znajdują się na profilu na Facebooku pod adresem:
http://www.facebook.pl/wydawnictwo.ltw.

Misją, którą Wydawnictwo LTW pragnie wypełniać jak najlepiej, jest wydawanie dobrych książek. Potwierdzeniem tych starań są liczne ciepłe listy i wyrazy uznania, nadsyłane przez stałych czytelników z kraju i zagranicy, oraz galeria nagród, do której ostatnio dołączyła Nagroda im. Oskara Haleckiego zdobyta w 2014 roku wkonkursie „Książka Historyczna Roku” (Nagroda Jury) za książkę Moniki Agopsowicz pt. Kresowe Pokucie i  w 2017 roku za książkę Dziennik wydarzeń 1939-1944 Jędrzeja Moraczewskiego (Nagroda Jury), jak również Nagroda Stowarzyszenia Pisarzy Polskich na Obczyźnie za książkę Macieja Patkowskiego pt. Kryptonim „Paderewski”.

Zapraszamy również do obejrzenia galerii nagród, które na przestrzeni ostatnich lat otrzymało nasze Wydawnictwo:

Opis nagrody dostępny będzie wkrótce

Opis nagrody dostępny będzie wkrótce

Opis nagrody dostępny będzie wkrótce

Opis nagrody dostępny będzie wkrótce

Opis nagrody dostępny będzie wkrótce

Opis nagrody dostępny będzie wkrótce

Opis nagrody dostępny będzie wkrótce

Opis nagrody dostępny będzie wkrótce

Opis nagrody dostępny będzie wkrótce