Magdalena Jastrzębska Książę Regent. Opowieść o Zdzisławie Lubomirskim